slogan

Hotline: 0903.731.120

Chào mừng đến với bệnh viện taimuihongonline.com.vn

Bệnh viện phòng khám taimuihongonline.com.vn chuyên khám bệnh tai mũi họng online, thư viện điện tử chuyên ngành sức khỏe, y tế. Bệnh viện ra đời với mục đích đóng góp phần nào vào sự hiểu biết của công chúng đối với các bệnh lý vùng tai mũi họng từ đó có kiến thức để tự bảo vệ mình, có hiểu biết đúng đắn về các bệnh ở vùng này để có biện pháp phòng tránh và điều trị thích hợp, có một quyết định đúng đắn trước vấn đề mổ hay không mổ.vv…

Phòng kh
ám taimuihongonline.com.vn tập hợp một số Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa đã trải qua nhiều năm công tác trong lãnh vực tai mũi họng với mong muốn được mang những kiến thức, hiểu biết của mình ra phụng sự cho bệnh nhân. Những kiến thức mà chúng tôi cung cấp chỉ có tính chất tham khảo, không phải là chỉ định bắt buộc.

download

Điều trị

Reconstruction of tongue base defects

Reconstruction of tongue base defects

Trích dẫn | Toàn văn | Cập nhật: Saturday, 14 Jan 2012 12:00 AM
Introduction The oropharynx is comprised of four distinct sites 1) soft palate, 2) palatine tonsil/tonsillar fossa, 3) posterior pharyngeal wall, and 4) the base of tongue. The oropharynx is anotomically contiguous with the oral cavity, nasopharynx and hypopharynx. It is a complex anatomical and physiological site that is necessary for degluttation, speech, respiration, and immunological defense. These sites are prone to squamous cell carcinoma in individuals who have a history of extensive tobacco or alcohol use. Squamous cell cancer of the tongue base is one of the most challenging tumors to manage.