slogan

Hotline: 0903.731.120

Chào mừng đến với bệnh viện taimuihongonline.com.vn

Bệnh viện phòng khám taimuihongonline.com.vn chuyên khám bệnh tai mũi họng online, thư viện điện tử chuyên ngành sức khỏe, y tế. Bệnh viện ra đời với mục đích đóng góp phần nào vào sự hiểu biết của công chúng đối với các bệnh lý vùng tai mũi họng từ đó có kiến thức để tự bảo vệ mình, có hiểu biết đúng đắn về các bệnh ở vùng này để có biện pháp phòng tránh và điều trị thích hợp, có một quyết định đúng đắn trước vấn đề mổ hay không mổ.vv…

Phòng kh
ám taimuihongonline.com.vn tập hợp một số Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa đã trải qua nhiều năm công tác trong lãnh vực tai mũi họng với mong muốn được mang những kiến thức, hiểu biết của mình ra phụng sự cho bệnh nhân. Những kiến thức mà chúng tôi cung cấp chỉ có tính chất tham khảo, không phải là chỉ định bắt buộc.

download

Mũi - Xoang

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGHẸT MŨI DO QUÁ PHÁT CUỐN DƯỚI BẰNG KỸ THUẬT COBLATION

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGHẸT MŨI DO QUÁ PHÁT CUỐN DƯỚI BẰNG KỸ THUẬT COBLATION

Trần Anh Tuấn *, Nguyễn Văn Đức*, Nguyễn Hữu Khôi**

 

TÓM TẮT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGHẸT MŨI DO QUÁ PHÁT CUỐN DƯỚI BẰNG KỸ THUẬT COBLATION

Trần Anh Tuấn *, Nguyễn Văn Đức*, Nguyễn Hữu Khôi**

Nghẹt mũi là một trong các triệu chứng rất thường gặp trong y khoa. Thực hành chủ yếu bởi các bác sĩ tai mũi họng. có nhiều nguyên nhân gây nghẹt mũi nhưng chủ yếu là do quá phát niêm mạc cuốn mũi dưới.

Cho đến bây giờ, có nhiều phương pháp khác nhau điều trị quá phát niêm mạc nhưng các phương pháp này thường ít nhiều kết hợp với tình trạng vảy mũi, chảy máu sau mổ và tổn thương niêm mạc không hồi phục nên có thể nói cho tới nay vẫn chưa có phương pháp điều trị cuốn mũi nào an toàn và hiệu quả lâu dài.  

Mục tiêu : đánh giá hiệu quả của phương pháp Coblation trong việc đốt cuốn dưới điều trị nghẹt mũi.

Phương pháp nghiên cứu : Nghiên cứu tiến cứu ngẫu nhiên có can thiệp lâm sàng

50 bệnh nhân tuổi từ 10 đến 59 được chỉ định đốt cuốn dưới bằng hệ thống Coblator II, với chẩn đoán viêm mũi mạn tính, viêm mũi vận mạch, viêm mũi dị ứng hoặc viêm mũi do thuốc có kết hợp với triệu chứng nghẹt mũi kéo dài không đáp ứng với điều trị nội khoa. Các phẫu thuật này thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Cơ sở 2. Tất cả bệnh nhân được gây tê tại chỗ bằng lidocain 10%. Thời gian mổ được tính từ lúc chọc điện cực vào đầu cuốn dưới cho đến khi rút điện cực ra khỏi mũi. Cũng ghi nhận sự mất máu của mỗi bệnh nhân. Sau mổ tất cả bệnh nhân được cho kháng sinh (Augmentine) và giảm đau (Efferalgan). Tất cả bệnh nhân được yêu cầu trả lời bảng câu hỏi theo mẫu. 

Kết qu: Thời gian đốt : trung bình 5 phút cho một hốc mũi

Lượng máu mất : gần như không chảy máu hoặc chảy máu không đáng kể (<1ml)

Cảm giác đau trong và sau khi đốt : 72% bệnh nhân không đau hoặc đau rất ít trong khi đốt, 28% bệnh nhân than khó chịu nhưng vẫn hợp tác tốt trong khi đốt.

Tình trạng vảy mũi của bệnh nhân : khảo sát tình trạng vảy mũi của bệnh nhân vào ngày thứ 7 sau khi đốt cho kết quả sau : 6% (3/50) ca có vảy mũi nhiều. 18% (9/50) ca có vảy đốt ít và 76% (38 /50) ca không có vảy đốt.

Tình trạng chảy máu sau khi đốt : khảo sát vào ngày đầu tiên sau đốt (căn cứ theo sự tự đánh giá của bệnh nhân qua bảng trả lời câu hỏi) có 4% (2/50) số ca có rỉ máy nhiều tại chỗ đốt; 96% (48/50) số ca không có chảy máu hoặc chảy máu không đáng kể.

Tình hình cải thiện triệu chứng nghẹt mũi của bệnh nhân sau khi đốt : khảo sát vào ngày thứ 14 sau khi đốt có 72% (36/50) số ca hết cảm giác nghẹt mũi, 24% (12/50) số ca có cải thiện tình trạng nghẹt mũi nhưng vẫn còn nghẹt; 4% (2/50) số ca không cải thiện. Đánh giá sau 1 tháng có 92% (46/50) số ca có cải thiện triệu chứng nghẹt mũi. Chỉ có 8% (4/50) số ca không cải thiện hoặc cải thiện không đáng kể.

Kết lun : can thiệp cuốn dưới để điều trị nghẹt mũi bằng Coblation là  phương pháp an toàn, hiệu quả, ít gây tổn thương niêm mạc cuốn, ít mất máu, ít đau, và mau lành vết thương.

 
 
SUMMARY

TO EVALUATE RESULT OF INFERIOR TURBINATE INTERVENTIONS TO TREAT MUCOSAL HYPERTROPHY BY COBLATION

Trần Anh Tuấn*, Nguyễn Văn Đức*, Nguyễn Hữu Khôi**

Nasal obstruction is among the most common symptoms in medicine, practised mainly by Ear Nose and Throat specialists. There are many cause for this obstruction and main cause is mucosal hypertrophy of inferior turbinates

Up to now, there are many methods have been used to treat mucosal hypertrophy but this methods often associated with different degrees of nasal crusting, post-operative bleeding and irreversible mucosal complications. It appears so far that there is not yet safety and effect method of treatment to hypertrophied inferior turbinates.  

Objective : to assess the morbidity and efficacy of radiofrequency thermal ablation (Coblation) to inferior turbinate to treat mucosal hypertrophy

Study design and setting : Prospective, randomized, controlled clinical study

50 patients aged 10 to 59 years was admitted for inferior turbinate ablation by coblator II system. This patients werediagnosed chronic Rhinitis, vasomotor rhinitis, allergic rhinitis, drug induced rhinitis with persisted nasal obstruction that have not improved by medicine. This operation were carried out in University medical center in HCMC, branch two. All of them was used a local anesthetic technique by lidocain 10%. Operative time was recorded as the number of minute frome insertion of probe into the tip of inferior turbinate to pull them out of nose. Estimated blood loss was recorded for each patient. After operation, all of patients were took antibiotics (Augmentine) and analgesic (Efferalgan). All patients were asked to fill out a postoperative diary.

Results : Operating time : median 5 minute for every nasal cavity.

Blood loss in-operation: have no bleeding or inappreciable bleeding (<1ml)

Sensation of pain in or after ablation : 72% patients have no pain or inappreciable during ablation. 28% patients fell uncomfortable but still well-cooperate with surgeon.

Crusting : to sudy on 7th day after ablation : 6% (3/50) patients have several crust, 18% (9/50) patients have a little crust and 76% (38 /50) patients have no crust.

Bleeding after ablation : to study on the first day after ablation ( to rely on questionaire ) : 4% (2/50) patients have bled profusely at point that probe insert to. 96% (48/50) patients have not bled at all or bled inappreciably.

Improvement of nasal obstruction after ablation : to study on 14th day after ablation : 72% (36/50) patients were out of sensation of nasal obstruction, 24% (12/50) patients have improved but still some obstruction one or two side, 4% (2/50) patients have not improved. To study on 30th day after ablation : 92% (46/50) patients have improved obviously. Only 8% (4/50) patients have not improved or improved inappreciably (less than 50%)

Conclusion : inferior turbinate interventions to treat mucosal hypertrophy by Coblation is a safety and effect method associated with less demage to mucous membrane of turbinates, decrease in blood lost, less pain, faster healing.

Tin liên quan