slogan

Hotline: 0903.731.120

Chào mừng đến với bệnh viện taimuihongonline.com.vn

Bệnh viện phòng khám taimuihongonline.com.vn chuyên khám bệnh tai mũi họng online, thư viện điện tử chuyên ngành sức khỏe, y tế. Bệnh viện ra đời với mục đích đóng góp phần nào vào sự hiểu biết của công chúng đối với các bệnh lý vùng tai mũi họng từ đó có kiến thức để tự bảo vệ mình, có hiểu biết đúng đắn về các bệnh ở vùng này để có biện pháp phòng tránh và điều trị thích hợp, có một quyết định đúng đắn trước vấn đề mổ hay không mổ.vv…

Phòng kh
ám taimuihongonline.com.vn tập hợp một số Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa đã trải qua nhiều năm công tác trong lãnh vực tai mũi họng với mong muốn được mang những kiến thức, hiểu biết của mình ra phụng sự cho bệnh nhân. Những kiến thức mà chúng tôi cung cấp chỉ có tính chất tham khảo, không phải là chỉ định bắt buộc.

download

Y khoa tổng quát

Di truyền học phân tử và tai mũi họng

Tải file đính kèm

GIỚI THIỆU

Di truyền học là một đề tài phong phú liên quan đến sự đa dạng của cơ thể sống. Di truyền học trong y khoa liên quan đến sự đa dạng về di truyền ở người có ý nghĩa y học. một trong những mục tiêu hàng đầu của di truyền y học là hiểu được nền tảng của đột biến và bệnh di truyền, dùng những hiểu biết này để cải thiện công việc điều trị. Trong lĩnh vực di truyền y học có rất nhiều phân khu đang phát triển nhanh. Những phân khu chuyên biệt chính bao gồm nhưng không giời hạn trong những mục sau:

" Phân tích nhiễm sắc thể

" Di truyền học tế bào

" Sinh học phân tử và di truyền học

" Di truyền sinh hóa

" Di truyền lâm sàng

" Di truyền trong dân cư Population genetics

" Dịch tễ học di truyền

Developmental genetics

" Miễn dịch di truyền

" Tư vấn di truyền

      " Di truyền phôi

Tin liên quan